Random Page
Thorns (Al-Masad)
5 verses, revealed in Mecca after The Key (Al-Faatehah) before The Rolling (Al-Takweer)
bismi allahi arrahmani arraheem
tabbat yada abee lahabin watab (1) ma aghna aanhu maluhu wama kasab (2) sayasla naran thata lahab (3) wamraatuhu hammalata alhatab (4) fee jeediha hablun min masad (5)
sadaqa allah ul adheem
End of Surah: Thorns (Al-Masad). Sent down in Mecca after The Key (Al-Faatehah) before The Rolling (Al-Takweer)
Random Page