Random Page
Thorns (Al-Masad)
5 verses, revealed in Mecca after The Key (Al-Faatehah) before The Rolling (Al-Takweer)
bismi allahi arrahmani arraheem
tabbat yada abee lahabin watab 1 ma aghna aanhu maluhu wama kasab 2 sayasla naran thata lahab 3 wamraatuhu hammalata alhatab 4 fee jeediha hablun min masad 5
sadaqa allah ul adheem
End of Surah: Thorns (Al-Masad). Sent down in Mecca after The Key (Al-Faatehah) before The Rolling (Al-Takweer)
Random Page