Random Page
The Disbelievers (Al-Kaaferoon)
6 verses, revealed in Mecca after Charity (Al-Maa'oon) before The Elephant (Al-Feel)
bismi allahi arrahmani arraheem
qul ya ayyuha alkafiroon 1 la aabudu ma taabudoon 2 wala antum aabidoona ma aabud 3 wala ana aabidun ma aabadtum 4 wala antum aabidoona ma aabud 5 lakum deenukum waliya deen 6
sadaqa allah ul adheem
End of Surah: The Disbelievers (Al-Kaaferoon). Sent down in Mecca after Charity (Al-Maa'oon) before The Elephant (Al-Feel)
Random Page