107 Charity
Al-Maa'oon
Juz 30
Charity (Al-Maa'oon)
7 verses, revealed in Mecca after Hoarding (Al-Takaathur) before The Disbelievers (Al-Kaaferoon)
bismi allahi arrahmani arraheem
araayta allathee yukaththibu biddeen (1) fathalika allathee yaduaau alyateem (2) wala yahuddu aala taami almiskeen (3) fawaylun lilmusalleen (4) allatheena hum aan salatihim sahoon (5) allatheena hum yuraoon (6) wayamnaaoona almaaoon (7)
sadaqa allah ul adheem
End of Surah: Charity (Al-Maa'oon). Sent down in Mecca after Hoarding (Al-Takaathur) before The Disbelievers (Al-Kaaferoon)
107 Charity
Al-Maa'oon
Juz 30