106 Quraish
Quraish
Juz 30
Quraish (Quraish)
4 verses, revealed in Mecca after The Fig (Al-Teen) before The Shocker (Al-Qaare'ah)
bismi allahi arrahmani arraheem
lieelafi quraysh (1) eelafihim rihlata ashshitai wassayf (2) falyaabudoo rabba hatha albayt (3) allathee ataamahum min jooaain waamanahum min khawf (4)
sadaqa allah ul adheem
End of Surah: Quraish (Quraish). Sent down in Mecca after The Fig (Al-Teen) before The Shocker (Al-Qaare'ah)
106 Quraish
Quraish
Juz 30