Random Page
The Afternoon (Al-'Asr)
3 verses, revealed in Mecca after Cooling the Temper (Al-Sharrhh) before The Galloppers (Al-Aadeyaat)
bismi allahi arrahmani arraheem
walaasr (1) inna alinsana lafee khusr (2) illa allatheena amanoo waamiloo assalihati watawasaw bilhaqqi watawasaw bissabr (3)
sadaqa allah ul adheem
End of Surah: The Afternoon (Al-'Asr). Sent down in Mecca after Cooling the Temper (Al-Sharrhh) before The Galloppers (Al-Aadeyaat)
Random Page