Random Page
Hoarding (Al-Takaathur)
8 verses, revealed in Mecca after Bounty (Al-Kawthar) before Charity (Al-Maa'oon)
bismi allahi arrahmani arraheem
alhakumu attakathur (1) hatta zurtumu almaqabir (2) kalla sawfa taalamoon (3) thumma kalla sawfa taalamoon (4) kalla law taalamoona aailma alyaqeen (5) latarawunna aljaheem (6) thumma latarawunnaha aayna alyaqeen (7) thumma latusalunna yawmaithin aani annaaeem (8)
sadaqa allah ul adheem
End of Surah: Hoarding (Al-Takaathur). Sent down in Mecca after Bounty (Al-Kawthar) before Charity (Al-Maa'oon)
Random Page