۞
3/4 Hizb 60
Random Page
The Galloppers (Al-Aadeyaat)
11 verses, revealed in Mecca after The Afternoon (Al-'Asr) before Bounty (Al-Kawthar)
bismi allahi arrahmani arraheem
walaadiyati dabha (1) falmooriyati qadha (2) falmugheerati subha (3) faatharna bihi naqaa (4) fawasatna bihi jamaa (5) inna alinsana lirabbihi lakanood (6) wainnahu aala thalika lashaheed (7) wainnahu lihubbi alkhayri lashadeed (8) ۞ afala yaalamu itha buaathira ma fee alquboor (9) wahussila ma fee assudoor (10) inna rabbahum bihim yawmaithin lakhabeer (11)
sadaqa allah ul adheem
End of Surah: The Galloppers (Al-Aadeyaat). Sent down in Mecca after The Afternoon (Al-'Asr) before Bounty (Al-Kawthar)
۞
3/4 Hizb 60
Random Page