۩
Prostration
Random Page | Entirely Random
عشوائية تماما
The Embryo (Al-Alaq)
19 verses, revealed in Mecca. First revelation of the Quran before The Pen (Al-Qalam)
bismi allahi arrahmani arraheem
iqra biismi rabbika allathee khalaq (1) khalaqa alinsana min aalaq (2) iqra warabbuka alakram (3) allathee aallama bilqalam (4) aallama alinsana ma lam yaalam (5) kalla inna alinsana layatgha (6) an raahu istaghna (7) inna ila rabbika arrujaa (8) araayta allathee yanha (9) aabdan itha salla (10) araayta in kana aala alhuda (11) aw amara bittaqwa (12) araayta in kaththaba watawalla (13) alam yaalam bianna allaha yara (14) kalla lain lam yantahi lanasfaan binnasiya (15) nasiyatin kathibatin khatia (16) falyadaau nadiyah (17) sanadaau azzabaniya (18) kalla la tutiaahu wasjud waqtarib ۩ (19)
sadaqa allah ul adheem
End of Surah: The Embryo (Al-Alaq). Sent down in Mecca. First revelation of the Quran before The Pen (Al-Qalam)
۩
Prostration
Random Page | Entirely Random
عشوائية تماما