۩
Prostration
Random Page
The Embryo (Al-Alaq)
19 verses, revealed in Mecca. First revelation of the Quran before The Pen (Al-Qalam)
bismi allahi arrahmani arraheem
iqra biismi rabbika allathee khalaq 1 khalaqa alinsana min aalaq 2 iqra warabbuka alakram 3 allathee aallama bilqalam 4 aallama alinsana ma lam yaalam 5 kalla inna alinsana layatgha 6 an raahu istaghna 7 inna ila rabbika arrujaa 8 araayta allathee yanha 9 aabdan itha salla 10 araayta in kana aala alhuda 11 aw amara bittaqwa 12 araayta in kaththaba watawalla 13 alam yaalam bianna allaha yara 14 kalla lain lam yantahi lanasfaan binnasiya 15 nasiyatin kathibatin khatia 16 falyadaau nadiyah 17 sanadaau azzabaniya 18 kalla la tutiaahu wasjud waqtarib ۩ 19
sadaqa allah ul adheem
End of Surah: The Embryo (Al-Alaq). Sent down in Mecca. First revelation of the Quran before The Pen (Al-Qalam)
۩
Prostration
Random Page