Random Page | Entirely Random
عشوائية تماما
The Night (Al-Layl)
21 verses, revealed in Mecca after The All High (Al-A'alaa) before Dawn (Al-Fajr)
bismi allahi arrahmani arraheem
wallayli itha yaghsha (1) wannahari itha tajalla (2) wama khalaqa aththakara walontha (3) inna saayakum lashatta (4) faamma man aata wattaqa (5) wasaddaqa bilhusna (6) fasanuyassiruhu lilyusra (7) waamma man bakhila wastaghna (8) wakaththaba bilhusna (9) fasanuyassiruhu lilaausra (10) wama yughnee aanhu maluhu itha taradda (11) inna aalayna lalhuda (12) wainna lana lalakhirata waloola (13) faanthartukum naran talaththa (14) la yaslaha illa alashqa (15) allathee kaththaba watawalla (16) wasayujannabuha alatqa (17) allathee yutee malahu yatazakka (18) wama liahadin aaindahu min niaamatin tujza (19) illa ibtighaa wajhi rabbihi alaala (20) walasawfa yarda (21)
sadaqa allah ul adheem
End of Surah: The Night (Al-Layl). Sent down in Mecca after The All High (Al-A'alaa) before Dawn (Al-Fajr)
Random Page | Entirely Random
عشوائية تماما