Random Page | Entirely Random
عشوائية تماما
The Sun (Al-Shams)
15 verses, revealed in Mecca after Destiny (Al-Qadr) before The Galaxies (Al-Burooj)
bismi allahi arrahmani arraheem
washshamsi waduhaha (1) walqamari itha talaha (2) wannahari itha jallaha (3) wallayli itha yaghshaha (4) wassamai wama banaha (5) walardi wama tahaha (6) wanafsin wama sawwaha (7) faalhamaha fujooraha wataqwaha (8) qad aflaha man zakkaha (9) waqad khaba man dassaha (10) kaththabat thamoodu bitaghwaha (11) ithi inbaatha ashqaha (12) faqala lahum rasoolu allahi naqata allahi wasuqyaha (13) fakaththaboohu faaqarooha fadamdama aalayhim rabbuhum bithanbihim fasawwaha (14) wala yakhafu aauqbaha (15)
sadaqa allah ul adheem
End of Surah: The Sun (Al-Shams). Sent down in Mecca after Destiny (Al-Qadr) before The Galaxies (Al-Burooj)
Random Page | Entirely Random
عشوائية تماما