Random Page
The Sun (Al-Shams)
15 verses, revealed in Mecca after Destiny (Al-Qadr) before The Galaxies (Al-Burooj)
bismi allahi arrahmani arraheem
washshamsi waduhaha 1 walqamari itha talaha 2 wannahari itha jallaha 3 wallayli itha yaghshaha 4 wassamai wama banaha 5 walardi wama tahaha 6 wanafsin wama sawwaha 7 faalhamaha fujooraha wataqwaha 8 qad aflaha man zakkaha 9 waqad khaba man dassaha 10 kaththabat thamoodu bitaghwaha 11 ithi inbaatha ashqaha 12 faqala lahum rasoolu allahi naqata allahi wasuqyaha 13 fakaththaboohu faaqarooha fadamdama aalayhim rabbuhum bithanbihim fasawwaha 14 wala yakhafu aauqbaha 15
sadaqa allah ul adheem
End of Surah: The Sun (Al-Shams). Sent down in Mecca after Destiny (Al-Qadr) before The Galaxies (Al-Burooj)
Random Page