Dawn (Al-Fajr)
30 verses, revealed in Mecca after The Night (Al-Layl) before The Forenoon (Al-Duhaa)
bismi allahi arrahmani arraheem
walfajr (1) walayalin aashr (2) washshafaai walwatr (3) wallayli itha yasr (4) hal fee thalika qasamun lithee hijr (5) alam tara kayfa faala rabbuka biaad (6) irama thati alaaimad (7) allatee lam yukhlaq mithluha fee albilad (8) wathamooda allatheena jaboo assakhra bilwad (9) wafiraawna thee alawtad (10) allatheena taghaw fee albilad (11) faaktharoo feeha alfasad (12) fasabba aalayhim rabbuka sawta aathab (13) inna rabbaka labilmirsad (14) faamma alinsanu itha ma ibtalahu rabbuhu faakramahu wanaamahu fayaqoolu rabbee akraman (15) waamma itha ma ibtalahu faqadara aalayhi rizqahu fayaqoolu rabbee ahanan (16) kalla bal la tukrimoona alyateem (17) wala tahaddoona aala taami almiskeen (18) watakuloona atturatha aklan lamma (19) watuhibboona almala hubban jamma (20) kalla itha dukkati alardu dakkan dakka (21) wajaa rabbuka walmalaku saffan saffa (22) wajeea yawmaithin bijahannama yawmaithin yatathakkaru alinsanu waanna lahu aththikra (23) yaqoolu ya laytanee qaddamtu lihayatee (24) fayawmaithin la yuaaththibu aathabahu ahad (25) wala yoothiqu wathaqahu ahad (26) ya ayyatuha annafsu almutmainna (27) irjiaaee ila rabbiki radiyatan mardiyya (28) fadkhulee fee aaibadee (29) wadkhulee jannatee (30)
sadaqa allah ul adheem
End of Surah: Dawn (Al-Fajr). Sent down in Mecca after The Night (Al-Layl) before The Forenoon (Al-Duhaa)