Random Page | Entirely Random
عشوائية تماما
Overwhelming (Al-Ghaasheyah)
26 verses, revealed in Mecca after Drivers of the Winds (Al-Dhaareyaat) before The Cave (Al-Kahf)
bismi allahi arrahmani arraheem
hal ataka hadeethu alghashiyat (1) wujoohun yawmaithin khashiaa (2) aamilatun nasiba (3) tasla naran hamiya (4) tusqa min aaynin aniya (5) laysa lahum taamun illa min dareeaa (6) la yusminu wala yughnee min jooaa (7) wujoohun yawmaithin naaima (8) lisaayiha radiya (9) fee jannatin aaliya (10) la tasmaau feeha laghiya (11) feeha aaynun jariya (12) feeha sururun marfooaa (13) waakwabun mawdooaa (14) wanamariqu masfoofa (15) wazarabiyyu mabthootha (16) afala yanthuroona ila alibili kayfa khuliqat (17) waila assamai kayfa rufiaat (18) waila aljibali kayfa nusibat (19) waila alardi kayfa sutihat (20) fathakkir innama anta muthakkir (21) lasta aalayhim bimusaytir (22) illa man tawalla wakafar (23) fayuaaththibuhu allahu alaathaba alakbar (24) inna ilayna iyabahum (25) thumma inna aalayna hisabahum (26)
sadaqa allah ul adheem
End of Surah: Overwhelming (Al-Ghaasheyah). Sent down in Mecca after Drivers of the Winds (Al-Dhaareyaat) before The Cave (Al-Kahf)
Random Page | Entirely Random
عشوائية تماما