۞
1/2 Hizb 59
Random Page
Shattering (Al-Infitaar)
19 verses, revealed in Mecca after The Snatchers (Al-Naze'aat) before The Splitting (Al-Inshiqaaq)
bismi allahi arrahmani arraheem
۞ itha assamao infatarat 1 waitha alkawakibu intatharat 2 waitha albiharu fujjirat 3 waitha alqubooru buaathirat 4 aalimat nafsun ma qaddamat waakhkharat 5 ya ayyuha alinsanu ma gharraka birabbika alkareem 6 allathee khalaqaka fasawwaka faadalak 7 fee ayyi sooratin ma shaa rakkabak 8 kalla bal tukaththiboona biddeen 9 wainna aalaykum lahafitheen 10 kiraman katibeen 11 yaalamoona ma tafaaloon 12 inna alabrara lafee naaeem 13 wainna alfujjara lafee jaheem 14 yaslawnaha yawma addeen 15 wama hum aanha bighaibeen 16 wama adraka ma yawmu addeeni 17 thumma ma adraka ma yawmu addeen 18 yawma la tamliku nafsun linafsin shayan walamru yawmaithin lillah 19
sadaqa allah ul adheem
End of Surah: Shattering (Al-Infitaar). Sent down in Mecca after The Snatchers (Al-Naze'aat) before The Splitting (Al-Inshiqaaq)
۞
1/2 Hizb 59
Random Page