۞
1/2 Hizb 59
Random Page | Entirely Random
عشوائية تماما
Shattering (Al-Infitaar)
19 verses, revealed in Mecca after The Snatchers (Al-Naze'aat) before The Splitting (Al-Inshiqaaq)
bismi allahi arrahmani arraheem
۞ itha assamao infatarat (1) waitha alkawakibu intatharat (2) waitha albiharu fujjirat (3) waitha alqubooru buaathirat (4) aalimat nafsun ma qaddamat waakhkharat (5) ya ayyuha alinsanu ma gharraka birabbika alkareem (6) allathee khalaqaka fasawwaka faadalak (7) fee ayyi sooratin ma shaa rakkabak (8) kalla bal tukaththiboona biddeen (9) wainna aalaykum lahafitheen (10) kiraman katibeen (11) yaalamoona ma tafaaloon (12) inna alabrara lafee naaeem (13) wainna alfujjara lafee jaheem (14) yaslawnaha yawma addeen (15) wama hum aanha bighaibeen (16) wama adraka ma yawmu addeeni (17) thumma ma adraka ma yawmu addeen (18) yawma la tamliku nafsun linafsin shayan walamru yawmaithin lillah (19)
sadaqa allah ul adheem
End of Surah: Shattering (Al-Infitaar). Sent down in Mecca after The Snatchers (Al-Naze'aat) before The Splitting (Al-Inshiqaaq)
۞
1/2 Hizb 59
Random Page | Entirely Random
عشوائية تماما