Random Page | Entirely Random
عشوائية تماما
The Rolling (Al-Takweer)
29 verses, revealed in Mecca after Thorns (Al-Masad) before The All High (Al-A'alaa)
bismi allahi arrahmani arraheem
itha ashshamsu kuwwirat (1) waitha annujoomu inkadarat (2) waitha aljibalu suyyirat (3) waitha alaaisharu aauttilat (4) waitha alwuhooshu hushirat (5) waitha albiharu sujjirat (6) waitha annufoosu zuwwijat (7) waitha almawoodatu suilat (8) biayyi thanbin qutilat (9) waitha assuhufu nushirat (10) waitha assamao kushitat (11) waitha aljaheemu suaairat (12) waitha aljannatu ozlifat (13) aalimat nafsun ma ahdarat (14) fala oqsimu bilkhunnas (15) aljawari alkunnas (16) wallayli itha aasaas (17) wassubhi itha tanaffas (18) innahu laqawlu rasoolin kareem (19) thee quwwatin aainda thee alaarshi makeen (20) mutaain thamma ameen (21) wama sahibukum bimajnoon (22) walaqad raahu bilofuqi almubeen (23) wama huwa aala alghaybi bidaneen (24) wama huwa biqawli shaytanin rajeem (25) faayna tathhaboon (26) in huwa illa thikrun lilaalameen (27) liman shaa minkum an yastaqeem (28) wama tashaoona illa an yashaa allahu rabbu alaalameen (29)
sadaqa allah ul adheem
End of Surah: The Rolling (Al-Takweer). Sent down in Mecca after Thorns (Al-Masad) before The All High (Al-A'alaa)
Random Page | Entirely Random
عشوائية تماما