Random Page
The Rolling (Al-Takweer)
29 verses, revealed in Mecca after Thorns (Al-Masad) before The All High (Al-A'alaa)
bismi allahi arrahmani arraheem
itha ashshamsu kuwwirat 1 waitha annujoomu inkadarat 2 waitha aljibalu suyyirat 3 waitha alaaisharu aauttilat 4 waitha alwuhooshu hushirat 5 waitha albiharu sujjirat 6 waitha annufoosu zuwwijat 7 waitha almawoodatu suilat 8 biayyi thanbin qutilat 9 waitha assuhufu nushirat 10 waitha assamao kushitat 11 waitha aljaheemu suaairat 12 waitha aljannatu ozlifat 13 aalimat nafsun ma ahdarat 14 fala oqsimu bilkhunnas 15 aljawari alkunnas 16 wallayli itha aasaas 17 wassubhi itha tanaffas 18 innahu laqawlu rasoolin kareem 19 thee quwwatin aainda thee alaarshi makeen 20 mutaain thamma ameen 21 wama sahibukum bimajnoon 22 walaqad raahu bilofuqi almubeen 23 wama huwa aala alghaybi bidaneen 24 wama huwa biqawli shaytanin rajeem 25 faayna tathhaboon 26 in huwa illa thikrun lilaalameen 27 liman shaa minkum an yastaqeem 28 wama tashaoona illa an yashaa allahu rabbu alaalameen 29
sadaqa allah ul adheem
End of Surah: The Rolling (Al-Takweer). Sent down in Mecca after Thorns (Al-Masad) before The All High (Al-A'alaa)
Random Page