۞
1/4 Hizb 59
Random Page
He Frowned ('Abasa)
42 verses, revealed in Mecca after The Stars (Al-Najm) before Destiny (Al-Qadr)
bismi allahi arrahmani arraheem
۞ aabasa watawalla 1 an jaahu alaama 2 wama yudreeka laallahu yazzakka 3 aw yaththakkaru fatanfaahu aththikra 4 amma mani istaghna 5 faanta lahu tasadda 6 wama aalayka alla yazzakka 7 waamma man jaaka yasaa 8 wahuwa yakhsha 9 faanta aanhu talahha 10 kalla innaha tathkira 11 faman shaa thakarah 12 fee suhufin mukarrama 13 marfooaatin mutahhara 14 biaydee safara 15 kiramin barara 16 qutila alinsanu ma akfarah 17 min ayyi shayin khalaqah 18 min nutfatin khalaqahu faqaddarah 19 thumma assabeela yassarah 20 thumma amatahu faaqbarah 21 thumma itha shaa ansharah 22 kalla lamma yaqdi ma amarah 23 falyanthuri alinsanu ila taamih 24 anna sababna almaa sabba 25 thumma shaqaqna alarda shaqqa 26 faanbatna feeha habba 27 waainaban waqadba 28 wazaytoonan wanakhla 29 wahadaiqa ghulba 30 wafakihatan waabba 31 mataan lakum walianaamikum 32 faitha jaati assakhkha 33 yawma yafirru almaro min akheeh 34 waommihi waabeeh 35 wasahibatihi wabaneeh 36 likulli imriin minhum yawmaithin shanun yughneeh 37 wujoohun yawmaithin musfira 38 dahikatun mustabshira 39 wawujoohun yawmaithin aalayha ghabara 40 tarhaquha qatara 41 olaika humu alkafaratu alfajara 42
sadaqa allah ul adheem
End of Surah: He Frowned ('Abasa). Sent down in Mecca after The Stars (Al-Najm) before Destiny (Al-Qadr)
۞
1/4 Hizb 59
Random Page