۞
1/4 Hizb 59
Random Page
He Frowned ('Abasa)
42 verses, revealed in Mecca after The Stars (Al-Najm) before Destiny (Al-Qadr)
bismi allahi arrahmani arraheem
۞ aabasa watawalla (1) an jaahu alaama (2) wama yudreeka laallahu yazzakka (3) aw yaththakkaru fatanfaahu aththikra (4) amma mani istaghna (5) faanta lahu tasadda (6) wama aalayka alla yazzakka (7) waamma man jaaka yasaa (8) wahuwa yakhsha (9) faanta aanhu talahha (10) kalla innaha tathkira (11) faman shaa thakarah (12) fee suhufin mukarrama (13) marfooaatin mutahhara (14) biaydee safara (15) kiramin barara (16) qutila alinsanu ma akfarah (17) min ayyi shayin khalaqah (18) min nutfatin khalaqahu faqaddarah (19) thumma assabeela yassarah (20) thumma amatahu faaqbarah (21) thumma itha shaa ansharah (22) kalla lamma yaqdi ma amarah (23) falyanthuri alinsanu ila taamih (24) anna sababna almaa sabba (25) thumma shaqaqna alarda shaqqa (26) faanbatna feeha habba (27) waainaban waqadba (28) wazaytoonan wanakhla (29) wahadaiqa ghulba (30) wafakihatan waabba (31) mataan lakum walianaamikum (32) faitha jaati assakhkha (33) yawma yafirru almaro min akheeh (34) waommihi waabeeh (35) wasahibatihi wabaneeh (36) likulli imriin minhum yawmaithin shanun yughneeh (37) wujoohun yawmaithin musfira (38) dahikatun mustabshira (39) wawujoohun yawmaithin aalayha ghabara (40) tarhaquha qatara (41) olaika humu alkafaratu alfajara (42)
sadaqa allah ul adheem
End of Surah: He Frowned ('Abasa). Sent down in Mecca after The Stars (Al-Najm) before Destiny (Al-Qadr)
۞
1/4 Hizb 59
Random Page