۞
Hizb 59
Random Page | Entirely Random
عشوائية تماما
The News (Al-Naba')
40 verses, revealed in Mecca after The Heights (Al-Ma'aarej) before The Snatchers (Al-Naze'aat)
bismi allahi arrahmani arraheem
۞ aamma yatasaaloon (1) aani annabai alaatheem (2) allathee hum feehi mukhtalifoon (3) kalla sayaalamoon (4) thumma kalla sayaalamoon (5) alam najaali alarda mihada (6) waljibala awtada (7) wakhalaqnakum azwaja (8) wajaalna nawmakum subata (9) wajaalna allayla libasa (10) wajaalna annahara maasha (11) wabanayna fawqakum sabaan shidada (12) wajaalna sirajan wahhaja (13) waanzalna mina almuaasirati maan thajjaja (14) linukhrija bihi habban wanabata (15) wajannatin alfafa (16) inna yawma alfasli kana meeqata (17) yawma yunfakhu fee assoori fatatoona afwaja (18) wafutihati assamao fakanat abwaba (19) wasuyyirati aljibalu fakanat saraba (20) inna jahannama kanat mirsada (21) littagheena maaba (22) labitheena feeha ahqaba (23) la yathooqoona feeha bardan wala sharaba (24) illa hameeman waghassaqa (25) jazaan wifaqa (26) innahum kanoo la yarjoona hisaba (27) wakaththaboo biayatina kiththaba (28) wakulla shayin ahsaynahu kitaba (29) fathooqoo falan nazeedakum illa aathaba (30)
۞
Hizb 59
Random Page | Entirely Random
عشوائية تماما