Random Page
Dispatched (Al-Mursalaat)
50 verses, revealed in Mecca after The Backbiter (Al-Hummazah) before Q (Qaaf)
bismi allahi arrahmani arraheem
walmursalati aaurfa 1 falaasifati aasfa 2 wannashirati nashra 3 falfariqati farqa 4 falmulqiyati thikra 5 aauthran aw nuthra 6 innama tooaadoona lawaqiaa 7 faitha annujoomu tumisat 8 waitha assamao furijat 9 waitha aljibalu nusifat 10 waitha arrusulu oqqitat 11 liayyi yawmin ojjilat 12 liyawmi alfasl 13 wama adraka ma yawmu alfasl 14 waylun yawmaithin lilmukaththibeen 15 alam nuhliki alawwaleen 16 thumma nutbiaauhumu alakhireen 17 kathalika nafaalu bilmujrimeen 18 waylun yawmaithin lilmukaththibeen 19 alam nakhluqkum min main maheen 20 fajaalnahu fee qararin makeen 21 ila qadarin maaloom 22 faqadarna faniaama alqadiroon 23 waylun yawmaithin lilmukaththibeen 24 alam najaali alarda kifata 25 ahyaan waamwata 26 wajaalna feeha rawasiya shamikhatin waasqaynakum maan furata 27 waylun yawmaithin lilmukaththibeen 28 intaliqoo ila ma kuntum bihi tukaththiboon 29 intaliqoo ila thillin thee thalathi shuaab 30 la thaleelin wala yughnee mina allahab 31 innaha tarmee bishararin kalqasr 32 kaannahu jimalatun sufr 33 waylun yawmaithin lilmukaththibeen 34 hatha yawmu la yantiqoon 35 wala yuthanu lahum fayaatathiroon 36 waylun yawmaithin lilmukaththibeen 37 hatha yawmu alfasli jamaanakum walawwaleen 38 fain kana lakum kaydun fakeedoon 39 waylun yawmaithin lilmukaththibeen 40
Random Page