۞
3/4 Hizb 58
Random Page
The Human (Al-Insan)
31 verses, revealed in Medina after The All Compassionate (Al-Rahman) before Divorce (Al-Talaaq)
bismi allahi arrahmani arraheem
hal ata aala alinsani heenun mina addahri lam yakun shayan mathkoora (1) inna khalaqna alinsana min nutfatin amshajin nabtaleehi fajaalnahu sameeaan baseera (2) inna hadaynahu assabeela imma shakiran waimma kafoora (3) inna aatadna lilkafireena salasila waaghlalan wasaaeera (4) inna alabrara yashraboona min kasin kana mizajuha kafoora (5) aaynan yashrabu biha aaibadu allahi yufajjiroonaha tafjeera (6) yoofoona binnathri wayakhafoona yawman kana sharruhu mustateera (7) wayutaaimona attaama aala hubbihi miskeenan wayateeman waaseera (8) innama nutaaimukum liwajhi allahi la nureedu minkum jazaan wala shukoora (9) inna nakhafu min rabbina yawman aaboosan qamtareera (10) fawaqahumu allahu sharra thalika alyawmi walaqqahum nadratan wasuroora (11) wajazahum bima sabaroo jannatan wahareera (12) muttakieena feeha aala alaraiki la yarawna feeha shamsan wala zamhareera (13) wadaniyatan aalayhim thilaluha wathullilat qutoofuha tathleela (14) wayutafu aalayhim bianiyatin min fiddatin waakwabin kanat qawareera (15) qawareera min fiddatin qaddarooha taqdeera (16) wayusqawna feeha kasan kana mizajuha zanjabeela (17) aaynan feeha tusamma salsabeela (18) ۞ wayatoofu aalayhim wildanun mukhalladoona itha raaytahum hasibtahum luluan manthoora (19) waitha raayta thamma raayta naaeeman wamulkan kabeera (20) aaliyahum thiyabu sundusin khudrun waistabraqun wahulloo asawira min fiddatin wasaqahum rabbuhum sharaban tahoora (21) inna hatha kana lakum jazaan wakana saayukum mashkoora (22)
۞
3/4 Hizb 58
Random Page