۞
1/2 Hizb 58
Random Page | Entirely Random
عشوائية تماما
Resurrection (Al-Qeyaamah)
40 verses, revealed in Mecca after The Shocker (Al-Qaare'ah) before The Backbiter (Al-Hummazah)
bismi allahi arrahmani arraheem
۞ la oqsimu biyawmi alqiyamat (1) wala oqsimu binnafsi allawwamat (2) ayahsabu alinsanu allan najmaa aaithamah (3) bala qadireena aala an nusawwiya bananah (4) bal yureedu alinsanu liyafjura amamah (5) yasalu ayyana yawmu alqiyama (6) faitha bariqa albasar (7) wakhasafa alqamar (8) wajumiaa ashshamsu walqamar (9) yaqoolu alinsanu yawmaithin ayna almafar (10) kalla la wazar (11) ila rabbika yawmaithin almustaqar (12) yunabbao alinsanu yawmaithin bima qaddama waakhkhar (13) bali alinsanu aala nafsihi baseera (14) walaw alqa maatheerah (15) la tuharrik bihi lisanaka litaajala bih (16) inna aalayna jamaahu waquranah (17) faitha qaranahu fattabiaa quranah (18) thumma inna aalayna bayanah (19) kalla bal tuhibboona alaajila (20) watatharoona alakhira (21) wujoohun yawmaithin nadira (22) ila rabbiha nathira (23) wawujoohun yawmaithin basira (24) tathunnu an yufaala biha faqira (25) kalla itha balaghati attaraqiy (26) waqeela man raq (27) wathanna annahu alfiraq (28) waltaffati assaqu bilssaq (29) ila rabbika yawmaithin almasaq (30)
۞
1/2 Hizb 58
Random Page | Entirely Random
عشوائية تماما