Random Page
The Hidden Secret (Al-Muddath-thir)
56 verses, revealed in Mecca after Unknown Person (Al-Muzzammil) before The Key (Al-Faatehah)
bismi allahi arrahmani arraheem
ya ayyuha almuddaththir (1) qum faanthir (2) warabbaka fakabbir (3) wathiyabaka fatahhir (4) warrujza fahjur (5) wala tamnun tastakthir (6) walirabbika fasbir (7) faitha nuqira fee annaqoor (8) fathalika yawmaithin yawmun aaseer (9) aala alkafireena ghayru yaseer (10) tharnee waman khalaqtu waheeda (11) wajaaltu lahu malan mamdooda (12) wabaneena shuhooda (13) wamahhadtu lahu tamheeda (14) thumma yatmaau an azeed (15) kalla innahu kana liayatina aaneeda (16) saorhiquhu saaooda (17) innahu fakkara waqaddar (18) faqutila kayfa qaddar (19) thumma qutila kayfa qaddar (20) thumma nathar (21) thumma aabasa wabasar (22) thumma adbara wastakbar (23) faqala in hatha illa sihrun yuthar (24) in hatha illa qawlu albashar (25) saosleehi saqar (26) wama adraka ma saqar (27) la tubqee wala tathar (28) lawwahatun lilbashar (29) aalayha tisaata aashar (30) wama jaalna ashaba annari illa malaikatan wama jaalna aaiddatahum illa fitnatan lillatheena kafaroo liyastayqina allatheena ootoo alkitaba wayazdada allatheena amanoo eemanan wala yartaba allatheena ootoo alkitaba walmuminoona waliyaqoola allatheena fee quloobihim maradun walkafiroona matha arada allahu bihatha mathalan kathalika yudillu allahu man yashao wayahdee man yashao wama yaalamu junooda rabbika illa huwa wama hiya illa thikra lilbashar (31)
Random Page