Random Page
Unknown Person (Al-Muzzammil)
20 verses, revealed in Mecca after The Pen (Al-Qalam) before The Hidden Secret (Al-Muddath-thir)
bismi allahi arrahmani arraheem
ya ayyuha almuzzammil (1) qumi allayla illa qaleela (2) nisfahu awi onqus minhu qaleela (3) aw zid aalayhi warattili alqurana tarteela (4) inna sanulqee aalayka qawlan thaqeela (5) inna nashiata allayli hiya ashaddu watan waaqwamu qeela (6) inna laka fee annahari sabhan taweela (7) wathkuri isma rabbika watabattal ilayhi tabteela (8) rabbu almashriqi walmaghribi la ilaha illa huwa fattakhithhu wakeela (9) wasbir aala ma yaqooloona wahjurhum hajran jameela (10) watharnee walmukaththibeena olee annaamati wamahhilhum qaleela (11) inna ladayna ankalan wajaheema (12) wataaman tha ghussatin waathaban aleema (13) yawma tarjufu alardu waljibalu wakanati aljibalu katheeban maheela (14) inna arsalna ilaykum rasoolan shahidan aalaykum kama arsalna ila firaawna rasoola (15) faasa firaawnu arrasoola faakhathnahu akhthan wabeela (16) fakayfa tattaqoona in kafartum yawman yajaalu alwildana sheeba (17) assamao munfatirun bihi kana waaduhu mafaaoola (18) inna hathihi tathkiratun faman shaa ittakhatha ila rabbihi sabeela (19)
Random Page