Jinns (Al-Jinn)
28 verses, revealed in Mecca after A 'araaf (Al-A 'araaf) before Y S (Yaa Seen)
bismi allahi arrahmani arraheem
۞ qul oohiya ilayya annahu istamaa nafarun mina aljinni faqaloo inna samiaana quranan aajaba (1) yahdee ila arrushdi faamanna bihi walan nushrika birabbina ahada (2) waannahu taala jaddu rabbina ma ittakhatha sahibatan wala walada (3) waannahu kana yaqoolu safeehuna aala allahi shatata (4) waanna thananna an lan taqoola alinsu waljinnu aala allahi kathiba (5) waannahu kana rijalun mina alinsi yaaoothoona birijalin mina aljinni fazadoohum rahaqa (6) waannahum thannoo kama thanantum an lan yabaatha allahu ahada (7) waanna lamasna assamaa fawajadnaha muliat harasan shadeedan washuhuba (8) waanna kunna naqaaudu minha maqaaida lissamaai faman yastamiaai alana yajid lahu shihaban rasada (9) waanna la nadree asharrun oreeda biman fee alardi am arada bihim rabbuhum rashada (10) waanna minna assalihoona waminna doona thalika kunna taraiqa qidada (11) wanna thananna an lan nuaajiza allaha fee alardi walan nuaajizahu haraba (12) waanna lamma samiaana alhuda amanna bihi faman yumin birabbihi fala yakhafu bakhsan wala rahaqa (13) waanna minna almuslimoona waminna alqasitoona faman aslama faolaika taharraw rashada (14) waama alqasitoona fakanoo lijahannama hataba (15) waallawi istaqamoo aala attareeqati laasqaynahum maan ghadaqa (16) linaftinahum feehi waman yuaarid aan thikri rabbihi yaslukhu aathaban saada (17) waanna almasajida lillahi fala tadaaoo maa allahi ahada (18) waannahu lamma qama aabdu allahi yadaaoohu kadoo yakoonoona aalayhi libada (19)