۞
1/2 Hizb 57
Random Page | Entirely Random
عشوائية تماما
Incontestable (Al-Haaqqah)
52 verses, revealed in Mecca after Kingship (Al-Mulk) before The Heights (Al-Ma'aarej)
bismi allahi arrahmani arraheem
۞ alhaqqa (1) ma alhaqqa (2) wama adraka ma alhaqqa (3) kaththabat thamoodu waadun bilqariaa (4) faamma thamoodu faohlikoo bittaghiya (5) waamma aadun faohlikoo bireehin sarsarin aatiya (6) sakhkharaha aalayhim sabaa layalin wathamaniyata ayyamin husooman fatara alqawma feeha saraa kaannahum aajazu nakhlin khawiya (7) fahal tara lahum min baqiya (8) wajaa firaawnu waman qablahu walmutafikatu bilkhatia (9) faasaw rasoola rabbihim faakhathahum akhthatan rabiya (10) inna lamma tagha almao hamalnakum fee aljariya (11) linajaalaha lakum tathkiratan wataaiyaha othunun waaiya (12) faitha nufikha fee assoori nafkhatun wahida (13) wahumilati alardu waljibalu fadukkata dakkatan wahida (14) fayawmaithin waqaati alwaqiaa (15) wanshaqqati assamao fahiya yawmaithin wahiya (16) walmalaku aala arjaiha wayahmilu aarsha rabbika fawqahum yawmaithin thamaniya (17) yawmaithin tuaaradoona la takhfa minkum khafiya (18) faamma man ootiya kitabahu biyameenihi fayaqoolu haomu iqraoo kitabiyah (19) innee thanantu annee mulaqin hisabiyah (20) fahuwa fee aaeeshatin radiya (21) fee jannatin aaliya (22) qutoofuha daniya (23) kuloo washraboo haneean bima aslaftum fee alayyami alkhaliya (24) waamma man ootiya kitabahu bishimalihi fayaqoolu ya laytanee lam oota kitabiyah (25) walam adri ma hisabiyah (26) ya laytaha kanati alqadiya (27) ma aghna aannee maliyah (28) halaka aannee sultaniyah (29) khuthoohu faghullooh (30) thumma aljaheema sallooh (31) thumma fee silsilatin tharaauha sabaaoona thiraan faslukooh (32) innahu kana la yuminu billahi alaatheem (33) wala yahuddu aala taami almiskeen (34) falaysa lahu alyawma hahuna hameem (35) wala taamun illa min ghisleen (36) la yakuluhu illa alkhatioon (37)
۞
1/2 Hizb 57
Random Page | Entirely Random
عشوائية تماما