۞
1/2 Hizb 56
Random Page
Divorce (Al-Talaaq)
12 verses, revealed in Medina after The Human (Al-Insan) before Proof (Al-Bayyinah)
bismi allahi arrahmani arraheem
۞ ya ayyuha annabiyyu itha tallaqtumu annisaa fatalliqoohunna liaaiddatihinna waahsoo alaaiddata wattaqoo allaha rabbakum la tukhrijoohunna min buyootihinna wala yakhrujna illa an yateena bifahishatin mubayyinatin watilka hudoodu allahi waman yataadda hudooda allahi faqad thalama nafsahu, la tadree laalla allaha yuhdithu baada thalika amra 1 faitha balaghna ajalahunna faamsikoohunna bimaaroofin aw fariqoohunna bimaaroofin waashhidoo thaway aadlin minkum waaqeemoo ashshahadata lillahi thalikum yooaathu bihi man kana yuminu billahi walyawmi alakhiri waman yattaqi allaha yajaal lahu makhraja 2 wayarzuqhu min haythu la yahtasibu, waman yatawakkal aala allahi fahuwa hasbuhu, inna allaha balighu amrihi, qad jaala allahu likulli shayin qadra 3 wallaee yaisna mina almaheedi min nisaikum ini irtabtum faaiddatuhunna thalathatu ashhurin wallaee lam yahidna, waolatu alahmali ajaluhunna an yadaana hamlahunna waman yattaqi allaha yajaal lahu min amrihi yusra 4 thalika amru allahi anzalahu ilaykum, waman yattaqi allaha yukaffir aanhu sayyiatihi wayuaathim lahu ajra 5 askinoohunna min haythu sakantum min wujdikum wala tudarroohunna litudayyiqoo aalayhinna wain kunna olati hamlin faanfiqoo aalayhinna hatta yadaana hamlahunna, fain ardaana lakum faatoohunna ojoorahunna, watamiroo baynakum bimaaroofin wain taasartum fasaturdiaau lahu okhra 6 liyunfiq thoo saatin min saatihi waman qudira aalayhi rizquhu falyunfiq mimma atahu allahu la yukallifu allahu nafsan illa ma ataha sayajaalu allahu baada aausrin yusra 7
۞
1/2 Hizb 56
Random Page