۞
1/4 Hizb 54
Random Page | Entirely Random
عشوائية تماما
The Inevitable (Al-Waaqe'ah)
96 verses, revealed in Mecca after T H (Taa Haa) before The Poets (Alshu'araa')
bismi allahi arrahmani arraheem
۞ itha waqaati alwaqiaat (1) laysa liwaqaatiha kathiba (2) khafidatun rafiaa (3) itha rujjati alardu rajja (4) wabussati aljibalu bassa (5) fakanat habaan munbaththa (6) wakuntum azwajan thalatha (7) faashabu almaymanati ma ashabu almaymanat (8) waashabu almashamati ma ashabu almashamat (9) wassabiqoona assabiqoon (10) olaika almuqarraboon (11) fee jannati annaaeem (12) thullatun mina alawwaleen (13) waqaleelun mina alakhireena (14) aala sururin mawdoona (15) muttakieena aalayha mutaqabileen (16) yatoofu aalayhim wildanun mukhalladoon (17) biakwabin waabareeqa wakasin min maaeen (18) la yusaddaaoona aanha wala yunzifoon (19) wafakihatin mimma yatakhayyaroon (20) walahmi tayrin mimma yashtahoon (21) wahoorun aaeen (22) kaamthali allului almaknoon (23) jazaan bima kanoo yaamaloon (24) la yasmaaoona feeha laghwan wala tatheema (25) illa qeelan salaman salama (26) waashabu alyameeni ma ashabu alyameen (27) fee sidrin makhdood (28) watalhin mandood (29) wathillin mamdood (30) wamain maskoob (31) wafakihatin katheera (32) la maqtooaatin wala mamnooaa (33) wafurushin marfooaa (34) inna anshanahunna inshaa (35) fajaalnahunna abkara (36) aauruban atraba (37) liashabi alyameen (38)
۞
1/4 Hizb 54
Random Page | Entirely Random
عشوائية تماما