۞
1/4 Hizb 54
Random Page
The Inevitable (Al-Waaqe'ah)
96 verses, revealed in Mecca after T H (Taa Haa) before The Poets (Alshu'araa')
bismi allahi arrahmani arraheem
۞ itha waqaati alwaqiaat 1 laysa liwaqaatiha kathiba 2 khafidatun rafiaa 3 itha rujjati alardu rajja 4 wabussati aljibalu bassa 5 fakanat habaan munbaththa 6 wakuntum azwajan thalatha 7 faashabu almaymanati ma ashabu almaymanat 8 waashabu almashamati ma ashabu almashamat 9 wassabiqoona assabiqoon 10 olaika almuqarraboon 11 fee jannati annaaeem 12 thullatun mina alawwaleen 13 waqaleelun mina alakhireena 14 aala sururin mawdoona 15 muttakieena aalayha mutaqabileen 16 yatoofu aalayhim wildanun mukhalladoon 17 biakwabin waabareeqa wakasin min maaeen 18 la yusaddaaoona aanha wala yunzifoon 19 wafakihatin mimma yatakhayyaroon 20 walahmi tayrin mimma yashtahoon 21 wahoorun aaeen 22 kaamthali allului almaknoon 23 jazaan bima kanoo yaamaloon 24 la yasmaaoona feeha laghwan wala tatheema 25 illa qeelan salaman salama 26 waashabu alyameeni ma ashabu alyameen 27 fee sidrin makhdood 28 watalhin mandood 29 wathillin mamdood 30 wamain maskoob 31 wafakihatin katheera 32 la maqtooaatin wala mamnooaa 33 wafurushin marfooaa 34 inna anshanahunna inshaa 35 fajaalnahunna abkara 36 aauruban atraba 37 liashabi alyameen 38
۞
1/4 Hizb 54
Random Page