Random Page
Drivers of the Winds (Al-Dhaareyaat)
60 verses, revealed in Mecca after The Dunes (Al-Ahqaaf) before Overwhelming (Al-Ghaasheyah)
bismi allahi arrahmani arraheem
waththariyati tharwa 1 falhamilati wiqra 2 faljariyati yusra 3 falmuqassimati amra 4 innama tooaadoona lasadiq 5 wainna addeena lawaqiaa 6 wassamai thati alhubuk 7 innakum lafee qawlin mukhtalif 8 yufaku aanhu man ofik 9 qutila alkharrasoon 10 allatheena hum fee ghamratin sahoon 11 yasaloona ayyana yawmu addeen 12 yawma hum aala annari yuftanoon 13 thooqoo fitnatakum hatha allathee kuntum bihi tastaajiloon 14 inna almuttaqeena fee jannatin waauyoon 15 akhitheena ma atahum rabbuhum innahum kanoo qabla thalika muhsineen 16 kanoo qaleelan mina allayli ma yahjaaoon 17 wabilashari hum yastaghfiroon 18 wafee amwalihim haqqun lissaili walmahroom 19 wafee alardi ayatun lilmooqineen 20 wafee anfusikum afala tubsiroon 21 wafee assamai rizqukum wama tooaadoon 22 fawarabbi assamai walardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqoon 23
Random Page