Random Page
Drivers of the Winds (Al-Dhaareyaat)
60 verses, revealed in Mecca after The Dunes (Al-Ahqaaf) before Overwhelming (Al-Ghaasheyah)
bismi allahi arrahmani arraheem
waththariyati tharwa (1) falhamilati wiqra (2) faljariyati yusra (3) falmuqassimati amra (4) innama tooaadoona lasadiq (5) wainna addeena lawaqiaa (6) wassamai thati alhubuk (7) innakum lafee qawlin mukhtalif (8) yufaku aanhu man ofik (9) qutila alkharrasoon (10) allatheena hum fee ghamratin sahoon (11) yasaloona ayyana yawmu addeen (12) yawma hum aala annari yuftanoon (13) thooqoo fitnatakum hatha allathee kuntum bihi tastaajiloon (14) inna almuttaqeena fee jannatin waauyoon (15) akhitheena ma atahum rabbuhum innahum kanoo qabla thalika muhsineen (16) kanoo qaleelan mina allayli ma yahjaaoon (17) wabilashari hum yastaghfiroon (18) wafee amwalihim haqqun lissaili walmahroom (19) wafee alardi ayatun lilmooqineen (20) wafee anfusikum afala tubsiroon (21) wafee assamai rizqukum wama tooaadoon (22) fawarabbi assamai walardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqoon (23)
Random Page