Random Page
Q (Qaaf)
45 verses, revealed in Mecca after Dispatched (Al-Mursalaat) before The Town (Al-Balad)
bismi allahi arrahmani arraheem
qaf walqurani almajeed (1) bal aajiboo an jaahum munthirun minhum faqala alkafiroona hatha shayon aajeeb (2) aitha mitna wakunna turaban thalika rajaaun baaeed (3) qad aalimna ma tanqusu alardu minhum waaindana kitabun hafeeth (4) bal kaththaboo bilhaqqi lamma jaahum fahum fee amrin mareej (5) afalam yanthuroo ila assamai fawqahum kayfa banaynaha wazayyannaha wama laha min furooj (6) walarda madadnaha waalqayna feeha rawasiya waanbatna feeha min kulli zawjin baheej (7) tabsiratan wathikra likulli aabdin muneeb (8) wanazzalna mina assamai maan mubarakan faanbatna bihi jannatin wahabba alhaseed (9) wannakhla basiqatin laha talaaun nadeed (10) rizqan lilaaibadi waahyayna bihi baldatan maytan kathalika alkhurooj (11) kaththabat qablahum qawmu noohin waashabu arrassi wathamood (12) waadun wafiraawnu waikhwanu loot (13) waashabu alaykati waqawmu tubbaain kullun kaththaba arrusula fahaqqa waaeed (14) afaayeena bilkhalqi alawwali bal hum fee labsin min khalqin jadeed (15)
Random Page