Random Page
The Arrangers (Al-Saaffaat)
182 verses, revealed in Mecca after Animals (Al-An 'aam) before Luqmaan (Luqmaan)
bismi allahi arrahmani arraheem
wassaffati saffa 1 fazzajirati zajra 2 fattaliyati thikra 3 inna ilahakum lawahid 4 rabbu assamawati walardi wama baynahuma warabbu almashariq 5 inna zayyanna assamaa addunya bizeenatin alkawakib 6 wahifthan min kulli shaytanin marid 7 la yassammaaoona ila almalai alaala wayuqthafoona min kulli janib 8 duhooran walahum aathabun wasib 9 illa man khatifa alkhatfata faatbaahu shihabun thaqib 10 fastaftihim ahum ashaddu khalqan am man khalaqna inna khalaqnahum min teenin lazib 11 bal aajibta wayaskharoon 12 waitha thukkiroo la yathkuroon 13 waitha raaw ayatan yastaskhiroon 14 waqaloo in hatha illa sihrun mubeen 15 aitha mitna wakunna turaban waaithaman ainna lamabaaoothoon 16 awaabaona alawwaloon 17 qul naam waantum dakhiroon 18 fainnama hiya zajratun wahidatun faitha hum yanthuroon 19 waqaloo ya waylana hatha yawmu addeen 20 hatha yawmu alfasli allathee kuntum bihi tukaththiboon 21
Random Page