Random Page | Entirely Random
عشوائية تماما
The Arrangers (Al-Saaffaat)
182 verses, revealed in Mecca after Animals (Al-An 'aam) before Luqmaan (Luqmaan)
bismi allahi arrahmani arraheem
wassaffati saffa (1) fazzajirati zajra (2) fattaliyati thikra (3) inna ilahakum lawahid (4) rabbu assamawati walardi wama baynahuma warabbu almashariq (5) inna zayyanna assamaa addunya bizeenatin alkawakib (6) wahifthan min kulli shaytanin marid (7) la yassammaaoona ila almalai alaala wayuqthafoona min kulli janib (8) duhooran walahum aathabun wasib (9) illa man khatifa alkhatfata faatbaahu shihabun thaqib (10) fastaftihim ahum ashaddu khalqan am man khalaqna inna khalaqnahum min teenin lazib (11) bal aajibta wayaskharoon (12) waitha thukkiroo la yathkuroon (13) waitha raaw ayatan yastaskhiroon (14) waqaloo in hatha illa sihrun mubeen (15) aitha mitna wakunna turaban waaithaman ainna lamabaaoothoon (16) awaabaona alawwaloon (17) qul naam waantum dakhiroon (18) fainnama hiya zajratun wahidatun faitha hum yanthuroon (19) waqaloo ya waylana hatha yawmu addeen (20) hatha yawmu alfasli allathee kuntum bihi tukaththiboon (21)
Random Page | Entirely Random
عشوائية تماما