Random Page | Entirely Random
عشوائية تماما
tilka addaru alakhiratu najaaluha lillatheena la yureedoona aauluwwan fee alardi wala fasadan walaaqibatu lilmuttaqeen (83) man jaa bilhasanati falahu khayrun minha waman jaa bissayyiati fala yujza allatheena aamiloo assayyiati illa ma kanoo yaamaloon (84) inna allathee farada aalayka alqurana laradduka ila maadin qul rabbee aalamu man jaa bilhuda waman huwa fee dalalin mubeen (85) wama kunta tarjoo an yulqa ilayka alkitabu illa rahmatan min rabbika fala takoonanna thaheeran lilkafireen (86) wala yasuddunnaka aan ayati allahi baada ith onzilat ilayka wadaau ila rabbika wala takoonanna mina almushrikeen (87) wala tadaau maa allahi ilahan akhara la ilaha illa huwa kullu shayin halikun illa wajhahu lahu alhukmu wailayhi turjaaoon (88)
sadaqa allah ul adheem
End of Surah: Stories (Al-Qasas). Sent down in Mecca after The Ant (Al-Naml) before The Night Journey (Al-Isra)
Random Page | Entirely Random
عشوائية تماما