T H (Taa Haa)
135 verses, revealed in Mecca after Mary (Maryam) before The Inevitable (Al-Waaqe'ah)
bismi allahi arrahmani arraheem
۞ taha (1) ma anzalna aalayka alqurana litashqa (2) illa tathkiratan liman yakhsha (3) tanzeelan mimman khalaqa alarda wassamawati alaaula (4) arrahmanu aala alaarshi istawa (5) lahu ma fee assamawati wama fee alardi wama baynahuma wama tahta aththara (6) wain tajhar bilqawli fainnahu yaalamu assirra waakhfa (7) allahu la ilaha illa huwa lahu alasmao alhusna (8) wahal ataka hadeethu moosa (9) ith raa naran faqala liahlihi omkuthoo innee anastu naran laallee ateekum minha biqabasin aw ajidu aala annari huda (10) falamma ataha noodiya ya moosa (11) innee ana rabbuka fakhlaa naalayka innaka bilwadi almuqaddasi tuwa (12) waana ikhtartuka fastamiaa lima yooha (13) innanee ana allahu la ilaha illa ana faabudnee waaqimi assalata lithikree (14) inna assaata atiyatun akadu okhfeeha litujza kullu nafsin bima tasaa (15) fala yasuddannaka aanha man la yuminu biha wattabaa hawahu fatarda (16) wama tilka biyameenika ya moosa (17) qala hiya aasaya atawakkao aalayha waahushshu biha aala ghanamee waliya feeha maaribu okhra (18) qala alqiha ya moosa (19) faalqaha faitha hiya hayyatun tasaa (20) qala khuthha wala takhaf sanuaaeeduha seerataha aloola (21) wadmum yadaka ila janahika takhruj baydaa min ghayri sooin ayatan okhra (22) linuriyaka min ayatina alkubra (23) ithhab ila firaawna innahu tagha (24)