۞
Hizb 31
Random Page | Entirely Random
عشوائية تماما
fantalaqa hatta itha rakiba fee assafeenati kharaqaha qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad jita shayan imra (71) qala alam aqul innaka lan tastateeaa maaiya sabra (72) qala la tuakhithnee bima naseetu wala turhiqnee min amree aausra (73) fantalaqa hatta itha laqiya ghulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan zakiyyatan bighayri nafsin laqad jita shayan nukra (74) ۞ qala alam aqul laka innaka lan tastateeaa maaiya sabra (75) qala in saaltuka aan shayin baadaha fala tusahibnee qad balaghta min ladunnee aauthra (76) fantalaqa hatta itha ataya ahla qaryatin istataama ahlaha faabaw an yudayyifoohuma fawajada feeha jidaran yureedu an yanqadda faaqamahu qala law shita lattakhathta aalayhi ajra (77) qala hatha firaqu baynee wabaynika saonabbioka bitaweeli ma lam tastatiaa aalayhi sabra (78) amma assafeenatu fakanat limasakeena yaamaloona fee albahri faaradtu an aaeebaha wakana waraahum malikun yakhuthu kulla safeenatin ghasba (79) waamma alghulamu fakana abawahu muminayni fakhasheena an yurhiqahuma tughyanan wakufra (80) faaradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan waaqraba ruhma (81) waamma aljidaru fakana lighulamayni yateemayni fee almadeenati wakana tahtahu kanzun lahuma wakana aboohuma salihan faarada rabbuka an yablugha ashuddahuma wayastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbika wama faaltuhu aan amree thalika taweelu ma lam tastiaa aalayhi sabra (82)
۞
Hizb 31
Random Page | Entirely Random
عشوائية تماما