Random Page
Joseph (Yousuf)
111 verses, revealed in Mecca after Hood (Hood) before The Hijjr Valley (Al-Hijjr)
bismi allahi arrahmani arraheem
aliflamra, tilka ayatu alkitabi almubeen 1 inna anzalnahu quranan aarabiyyan laallakum taaqiloon 2 nahnu naqussu aalayka ahsana alqasasi bima awhayna ilayka hatha alqurana wain kunta min qablihi lamina alghafileen 3 ith qala yoosufu liabeehi ya abati innee raaytu ahada aashara kawkaban washshamsa walqamara raaytuhum lee sajideen 4 qala ya bunayya la taqsus ruyaka aala ikhwatika fayakeedoo laka kaydan inna ashshaytana lilinsani aaduwwun mubeen 5 wakathalika yajtabeeka rabbuka wayuaallimuka min taweeli alahadeethi wayutimmu niaamatahu aalayka waala ali yaaqooba kama atammaha aala abawayka min qablu ibraheema waishaqa inna rabbaka aaleemun hakeem 6
Random Page