Random Page
Joseph (Yousuf)
111 verses, revealed in Mecca after Hood (Hood) before The Hijjr Valley (Al-Hijjr)
bismi allahi arrahmani arraheem
aliflamra tilka ayatu alkitabi almubeen (1) inna anzalnahu quranan aarabiyyan laallakum taaqiloon (2) nahnu naqussu aalayka ahsana alqasasi bima awhayna ilayka hatha alqurana wain kunta min qablihi lamina alghafileen (3) ith qala yoosufu liabeehi ya abati innee raaytu ahada aashara kawkaban washshamsa walqamara raaytuhum lee sajideen (4) qala ya bunayya la taqsus ruyaka aala ikhwatika fayakeedoo laka kaydan inna ashshaytana lilinsani aaduwwun mubeen (5) wakathalika yajtabeeka rabbuka wayuaallimuka min taweeli alahadeethi wayutimmu niaamatahu aalayka waala ali yaaqooba kama atammaha aala abawayka min qablu ibraheema waishaqa inna rabbaka aaleemun hakeem (6)
Random Page